П о к а н а за Общо събрание на сдружение „Лотос Спирит”

Управителят на сдружение „Лотус спирит” Ви кани на Общо събрание, което ще се проведе на 10.03.2019  год., от 16 часа в студио Lotus Spirit, ул. Костина 4, при следния дневен ред:

 

1.   Приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейноста за 2018 г.

2.   Разни.

 

 

17.01.2019 г.

Гр. София

 

Сподели публикацията в:

Published on: 2019-03-10