Общо събрание

  

П о к а н а

 

за Общо събрание на сдружение „Лотос Спирит” 

 

Управителят на сдружение „Лотос Спирит” Ви кани на Общо събрание, което ще се проведе на 25.02.2017 год., от 16.00 часа в студио Lotus Spirit, ул. Г. Бенковски 11, eт. 3, при следния дневен ред:

1.   Приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейноста за 2017 г.

2.   Разни.

 

 

 

22.01.2018 г.

Гр. София

 

Сподели публикацията в:

Published on: 2018-02-25