Общо събрание

П о к а н а  

за Общо събрание на сдружение „Лотос Спирит” 

Управителят на сдружение „Лотус спирит” Ви кани на Общо събрание, което ще се проведе на 23.02.2020  год., от 16 часа в студио Lotus Spirit, ул. Костина 4, при следния дневен ред:

 

1.   Приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейноста за 2019 г.

2.   Разни.

 

 

16.01.2020 г.

Гр. София

 

 

Сподели публикацията в:

Published on: 2020-02-23